کلاس فن بیان پاییز98

شما در هر زمينه شغلي و اجتماعي که فعال باشيد بايد بتوانيد با اطرافيانتان به بهترين شکل صحبت کنيد تا در کار خود موفق شويد

شما در هر زمينه شغلي و اجتماعي که فعال باشيد بايد بتوانيد با اطرافيانتان به بهترين شکل صحبت کنيد تا در کار خود موفق شويد. کتاب حاضر مجموعه‌اي از ساده‌ترين و در عين حال جامع‌ترين روش‌هايي است که شما مي‌توانيد از طريق مطالعه آن و انجام تمرين‌هاي مستمر، در کوتاه‌ترين زمان، تغييرات واضحي را نسبت به گذشته در بيان خود ايجاد کنيد به‌گونه‌اي که اين تغيير براي افراد پيرامونتان که تاکنون با شما در تعامل بوده‌اند به سادگي قابل تشخيص خواهد بود. کتاب حاضر دربردارنده تکنيک‌هاي حرفه‌اي فن بيان، گويندگي و سخنوري است.